Wkrótce uchylimy rąbka tajemnicy nad czym aktualnie pracuje Ewa Nowak. Tymczasem w dziale Biogram publikujemy wywiad z pisarką, który przeprowadziła redaktor Maria Deskur dla “Kuriera Literackiego”:
Lubię iść do sklepu, gdzie kupuje mleko mój bohater