Warsztaty

Ewa Nowak

Ewa Nowak od roku 2002 udziela porad i odpowiada na listy czytelników na łamach pism: “Cogito”, “Victor Gimnazjalista”, “Victor Junior”, “Sens”. Prowadzi stałą rubrykę „Poradnik rodzica” w miesięczniku “Sens”, a w rubryce „Pogotowie pedagogiczne” odpowiada na listy rodziców. Jest także konsultantem pedagogicznym portalu „Zwierciadło”.

Ewa Nowak prowadzi różnorodne warsztaty z obszaru pedagogiki twórczości. Warsztaty są przeznaczone dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, a także dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz dla konkretnych grup zawodowych: bibliotekarzy, moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki, kadry pedagogicznej szkół.

Warsztaty dla przyszłych twórców kultury

Warsztaty to odmienna od spotkań forma kontaktu z młodym człowiekiem. Mogą one mieć formę jednorazowego spotkania (około czterech godzin lekcyjnych z dwudziestominutową przerwą) lub rozbudowanego cyklu od dwóch do pięciu spotkań, każde po około dwie godziny.

Autorka stawia tu sobie następujące cele:

 • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych uczestników
 • Pokazanie korzyści płynących z obcowania z literaturą
 • Przełamanie w uczestnikach barier twórczych
 • Zapewnienie wiedzy umożliwiającej niepopełnienie popularnych błędów
 • Wyposażenie uczestników w nawyk kreatywnego czytania cudzej prozy
 • Zapoznanie z najbardziej „kształcącymi” pozycjami literatury polskiej i światowej

Ponieważ każdy z uczestników ma inny gust pisarski, Autorka nie stawia sobie za cel powstania konkretnej powieści. Wręcz przeciwnie — uczestnicy mają pełną swobodę korzystania z wykreowanych postaci, zawiązanej fabuły i wspólnie wymyślonych motywów.

Przedmiotem warsztatu, w zależności od specyfiki uczestników, może być:

 • ABC pracy pisarskiej
 • Ustalone z polonistą konkretne zagadnienie związane z aktualnie realizowanym programem szkolnym

Przykłady tematów spotkań warsztatowych:

 • Co lubisz czytać, czyli od czego zacząć?
 • Jedyna dopuszczalna kradzież, czyli pomysł na fabułę
 • Kreacja bohatera, czyli kwestionariusz osobowy
 • Jak to zrobić, czyli przepis na powieść
 • Punkt widzenia, czyli rodzaje narracji
 • Co jest ważne, czyli dobre nawyki każdego twórcy
 • Zamiast happy endu, czyli jak kończyć wątki
 • Cudze błędy, czyli dlaczego niektóre książki źle się czyta

Przykładowe tematy warsztatów i wykładów,
które odbyły się w 2016 roku

Dla młodzieży z obszaru pedagogiki twórczości:

 • Wydobądź z siebie twórcę
 • Piszemy powieść
 • Empatyczne słuchanie – najlepsza inspiracja przyszłego twórcy
 • Co zamiast nałogu? (warsztaty tematyczne w ramach ogólnopolskiego programu profilaktyki nałogów)

Dla rodziców, nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych:

 • Żeby chciało się uczyć
 • Postaw na samodzielność
 • Nie przejmuj stresu za ucznia
 • Skuteczne udzielanie dzieciom porad
 • Postaw na sukces, czyli wprowadzanie dzieci w świat uniwersalnych wartości

Dla grup zawodowych:

 • Sztuka skutecznej komunikacji
 • Misja zamiast pracy, czyli zmień styl widzenia
 • Skuteczna komunikacja w różnych typach kontaktów międzyludzkich

Wykłady:

 • Dziecko w świecie wartości
 • Świat autorytetów dziecka
 • Kształtowanie postaw etycznych u dziecka
 • Rozwód – wielopłaszczyznowa tragedia dziecka
 • Rodzice – architekci dzieciństwa (cyt. I. Koźmińska). Znaczenie książki i czytania w rozwoju dziecka