Z przyjemnością informujemy, że na stronach książek pod zdjęciami okładek pojawiły się stopki z podstawowymi informacjami o wydaniach. Pod stopkami niektórych powieści dodaliśmy też linki do recenzji internautów na stronach Wirtualnej Polski.

Jednocześnie ogłaszamy konkurs na najlepsze recenzje powieści Ewy Nowak!

Oto regulamin Konkursu:

  1. Przedmiotem Konkursu jest recenzja wybranej powieści Ewy Nowak
  2. Uczestnik sam wybiera powieść, której recenzję chce napisać
  3. Recenzja musi być samodzielnym tekstem uczestnika. Niedopuszczalne jest korzystanie z prac osób trzecich, a w szczególności cytowanie lub transformacja innych, dostępnych na stronach internetowych, recenzji
  4. Tekst recenzji nie może przekraczać pięciu tysięcy znaków (absolutne maksimum to półtorej strony tekstu Worda pisanego przy standardowych ustawieniach)
  5. Recenzje należy nadsyłać na adres e-mail: recenzja@ewanowak.com lub na adres podany w zakładce kontakt, czyli gwidosz@wp.pl
  6. Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2011 roku
  7. Najlepsze prace uhonorowane zostaną umieszczeniem na stronie www.ewanowak.com
  8. Wszyscy autorzy prac wymienionych w punkcie 7 nagrodzeni zostaną dodatkowo egzemplarzem powieści Ewy Nowak Wszystko, tylko nie mięta z autografem Autorki. Książki zostaną wysłane pocztą na adres wskazany przez nagrodzonych uczestników Konkursu
  9. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek redakcyjnych w opublikowanych na Stronie pracach
  10. Każdy uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości powyższe zasady i akceptuje je

Życzymy powodzenia i oczekujemy na Wasze recenzje!