Uzupełniamy terminarz wiosennych spotkań autorskich Ewy Nowak o spotkania w województwie dolnośląskim.

  • 10 czerwca, g. 9 – Gaworzyce, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 211
  • 10 czerwca, g. 11 – Radwanice, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 5
  • 11 czerwca, g. 9 – Grębocice, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Kościelna 34
  • 11 czerwca, g. 11 – Jerzmanowa, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Głogowska 19 B
  • 12 czerwca, g. 8:30 – Nielubia, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Nielubia 71
  • 12 czerwca, g. 11 – Kotla, Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Głogowska 90